förändringsledning

Vill du utvecklas som förändringsledare?

Känner du igen dig?

 • Du driver eller stödjer förändringsprojekt i en organisation, i en uttalad roll eller för att ”det bara blivit så”.
 • Du försöker nå fram och skapa engagemang hos chefer och kollegor.
 • Du konkurrerar om uppmärksamheten.
 • Du agerar stundtals projektionsyta för andras frustration och irritation.
 • Du känner dig stundtals ensam.
 • Du har en lång lista av idéer, men lyckas inte förverkliga dem.
 • Du har grundkunskaper i förändringsledning, och vill utvecklas till nästa nivå.

Vad längtar du efter?

Vill du…

  • bli tydligare, skickligare i din roll?
  • utveckla din förmåga i att driva, stödja och kommunicera förändring?
  • våga mer?
  • hjälpa och coacha chefer och kollegor som kört fast?
  • komma loss och vidare med egna idéer och initiativ?
  • få stöd i det nuläge du befinner dig i?
  • ha roligare på jobbet?

Boka ett samtal med mig

Berätta om dina förutsättningar och utmaningar så ger jag förslag på hur du kan komma vidare.  Kostnadsfritt, förstås!

Processtöd

Ska ni genomdriva en förändring som innebär att människor behöver ändra sina beteenden? Har ni kört fast i ert förändingsarbete och längtar efter handlingskraft och nya perspektiv?

Jag ger specialiststöd i att planera, genomföra och följa upp förändringsledning och internkommunikation.

Facilitering

Behöver cheferna eller projektgruppen hjälp att grunda sig i den förändring som ska ske? Behöver ledningsgruppen börja förändra sina egna beteenden – och fatta kloka beslut?

Jag hjälper er att strukturera och genomföra aktiva och inkluderande sammankomster för att säkerställa samarbete och engagemang.

En pratbubbla med citat från en kund som säger "Den grund du och vår chef la tillsammans med oss finns fortfarande kvar och betyder mycket (8 år senare)"

Teamutveckling

Behöver förståelse och samarbete öka inom ert team? Vill ni visa era medarbetare uppskattning och engagemang? Vill ni stärka er förmåga att hantera utmaningar och lösa problem?

Jag hjälper er att rigga och genomföra teamutveckling på er kick-off, avdelningskonferens eller mitt i den grå arbetsvardagen.