0730669797
Välj en sida

kommunikation & förändringsledning

kommunikation & förändrings-ledning

Kommunikation &
medieproduktion

PR, medieträning, filmproduktion, innehållsproduktion för sociala medier, webbdesign- och innehåll, copywriting.

Förändringsledning
& lärande

Förändra arbetssätt och beteenden, utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap och kultur.

Johannes
& Maria

Kontakta Maria Martinsson:
kontaktdialog.se
@kontaktmedmaria
LinkedIn

Kontakta Johannes Jakobsson:
LinkedIn
Hantera Agera