0730669797 hej@sayndo.se

behandling av personuppgifter

Sayndo AB:s behandling av personuppgifter

Så läggs du till och så använder vi dina uppgifter

När du köper en tjänst av Sayndo AB, beställer något kostnadsfritt, bokar in dig på ett webbinarium eller anmäler dig till vårt kontaktregister sparar och behandlar vi dina personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar används för att kunna hålla kontakt med dig eller för administration av en aktuell tjänst som du får av oss eller som du köper. Vi använder tjänsten Convertkit och lagrar dina personuppgifter i en databas på deras server.

Avregistrera dig från utskick

När du finns i vårt kontaktregister kan du få mejlutskick om våra tjänster, erbjudanden, evenemang och annan information relaterad till vår verksamhet. Om du inte vill ha sådana utskick kan du avregistrera dig genom att höra av dig till oss.

Raderas ur registret

Om du vill bli helt raderad från vårt kontaktregister ber vi dig kontakta oss på hej@sayndo.se så tar vi bort dina uppgifter.

Detta är en personuppgift

En personuppgift är alla typer av information som kan kopplas till en levande person. Det vi hanterar är exempelvis information som ditt namn, din e-postadress och information som vi behöver för att kunna fakturera våra tjänster. Att behandla en personuppgift betyder i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera eller läsa.

Lagar och regler

Behandlingen av dina personuppgifter styrs dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter får du gärna kontakta oss så att vi får en möjlighet att rätta till det.

Om du anser att Sayndo AB har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.