0730669797 hej@sayndo.se

proffsig film till rimligt pris

Ersätt text med film

Film är ett av de mest effektiva sätten att kommunicera ett budskap. Problemet är att det kräver tid och resurser. Ofta kommer tusen andra krävande saker i vägen för att er filmproduktion ska komma igång på allvar.

Vi hjälper er att kommunicera snabbt och effektivt, internt och externt, med hjälp av publiceringsfärdiga filmer.

Hur går det till?

Vi instruerar – du filmar – vi klipper och färdigställer, anpassat till aktuell kanal.

Vad blir det för slags film?

Vad är ert behov? Och vad brukar ni skriva texter om som i stället kan bli en film? Är det… 

  • VD:s veckobrev eller ”Nytt på kontoret”?

  • Något som hänt i verksamheten som alla behöver känna till?

  • att berätta om en ny tjänst eller produkt?

  • om vad ni kom fram till på senaste APT:n?

  • Kick-offen, företagsresan, teambuildingdagen?

… the sky is the limit!

Vad blir resultatet?

Proffsiga korta filmer redo att publiceras när ni behöver. 

Fler nås av de budskap som behöver komma ut. 

Snabbare informationsflöde – vid behov

= mer flyt i verksamheten!

Enkel och snabb filmproduktion

Prenumerera! Prova på, per månad eller år!