0730669797 hej@sayndo.se

Förändringsledning
& lärande

Behöver du ändra dina arbetssätt eller hjälpa andra att göra det?

Vill du att beteenden
ska förändras?

Vi jobbar med förändringsledning, utbildning och kommunikation inom områden som

  • arbetssätt i förändring,
  • hur förändras beteenden?
  • organisatorisk och social arbetsmiljö
  • förändringsmetodik och ledarskap.

Ska ni förändra er arbetsplats?

Jag – Maria Martinsson – är förändringsledare och kommunikatör. Du kan anlita mig när era arbetssätt ska förnyas och beteenden förändras. 

Bättre tillsammans

Samarbete med andra är centralt för oss. Det blir bättre och roligare, och mindre sårbart, för att förstärka, förädla och komplettera. Några av våra samarbeten:

Vem står bakom besluten när oron kommer?

Vem står bakom besluten i ert förändringsarbete? Vilka kommer stå fast – och pall – när beslut som tagits får verklig effekt i organisationen, och kanske skapar oro och irritation? 

Läs hela artikeln på arbetsplatsenifokus.se