0730669797 hej@sayndo.se

Möten & facilitering

Det spelar roll hur
möten genomförs

Förbereder du
ett viktigt möte?

Vi utformar och leder möten som ger energi snarare än att ta den från dig. Möten som du vill uppleva igen, och inte undvika. Anlita oss när du behöver genomföra ett viktigt möte, som ska leda någonstans, med ett gäng människor som behöver åstadkomma något tillsammans.

Formen & utrymmet

Självklart spelar syfte och mål roll för ett möte. Men det spelar också roll hur mötet genomförs – under vilka former och tidsramar. Det har betydelse att hålla tider, och det har betydelse att ge utrymme till både människor, pauser, tankar och tolkningar.

Med humor & auktoritet

Att leda ett lyckat möte kräver humor, medmänsklighet och auktoritet. Det kräver koll på för vems skull mötet genomförs (mötesledarens eller deltagarnas?). Det kräver en stunds kontraktering kring vad som gäller för alla deltagare under mötet. Det kräver en omfattande planering, men också en känsla för vad som behövs just nu.