0730669797 hej@sayndo.se

digitalt stöd för dig med arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljödialoger för hälsofrämjande ledarskap

VAD ÄR ARBETSMILJÖDIALOGER?

Ett digitalt stöd som underlättar för chefer att leda ett utvecklande arbetsmiljöarbete där alla i personalgruppen bidrar. 

Enkäter används ofta för att kartlägga risker, men kommer sällan åt problemen, och har långa ledtider. Personalmötena ser kanske likadana ut, där samma personer pratar hela tiden medan andra helt har checkat ut.

Arbetsrelaterad ohälsa läggs ofta på individer, men i dag vet vi att det snarare handlar om faktorer i verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön som orsakar arbetsrelaterad ohälsa.

Med hjälp av Arbetsmiljödialoger undersöker ni hur det står till med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samtidigt som ni utvecklar er möteskultur, skapar möjlighet till öppna samtal och engagerade medarbetare.

VAD OMFATTAR DET DIGITALA PAKETET?

Filmer och dokument med instruktioner för att kunna genomföra mötena, liksom en mall för riskbedömning. 

med utgångspunkt i arbetsmiljölagen

Sagt av chefer som genomfört Arbetsmiljödialoger

Arbetsmiljödialoger är ett samarbete mellan Maria Martinsson från Sayndo och Åsa Wolgien Nilsson från  Wolgien Consulting AB.

5 teman, instruktioner och mall för riskbedömning

Arbetsmiljödialoger är en digital utbildning som kan genomföras när som helst och pausas och repeteras helt efter behov. Du får instruktioner och fem teman som du arbetar med i din egna arbetsgrupp.

Hur kan vi förebygga och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Att genomföra regelbundna Arbetsmiljödialoger innebär att tillsammans med personalgruppen

1. undersöka problem och utvecklingsområden

2. utgå ifrån konkreta teman och anpassade frågeställningar

Samtidigt som detta görs utför chefen ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Till sist: görs en riskbedömning som stöd för att förbättra kulturen på er arbetsplats.

OSA och SAM

Det finns fem OSA-faktorer, dvs. organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker som påverkar den arbetsrelaterade hälsan. Arbetsmiljödialoger hjälper dig att arbeta med dessa som en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete – SAM.

Probleminventering och utveckling

Med Arbetsmiljödialoger som metod för probleminventering skapas delaktighet och ansvarstagande. Chefen får i verktyget stöd för sitt arbetsmiljöarbete i form av instruktioner, upplägg och inspiration.

Jag vill veta mer om Arbetsmiljödialoger

Mejla eller ring mig så kan jag berätta mer!

070-51 55 596