0730669797 hej@sayndo.se

kommunikation & förändringsledning

kommunikation & förändrings-ledning

Kommunikation &
medieproduktion

PR, medieträning, filmproduktion, innehållsproduktion för sociala medier, webbdesign- och innehåll, copywriting.

Förändringsledning
& lärande

Förändra arbetssätt och beteenden, utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap och kultur.

Johannes
& Maria

@sayndoab

Kontakta Maria Martinsson
LinkedIn
0705155596

Kontakta Johannes Jakobsson
LinkedIn
0730669797